TR / ENG
Hakkımızda       Çalışma Sahalarımız       Ekibimiz       Yayınlar       İletişim

Hakkımızda


Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu, dava - takip, alternatif çözüm yolları ve danışmanlık konularında hizmet veren bir hukuk bürosudur. Müvekkillerimizin büyük kısmı, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı yatırımcılardan oluşmaktadır.

Özellikle bankacılık ve finans hukuku, şirketler hukuku ve ticari uyuşmazlıklar konularında geçmiş deneyimlerimizden yararlanarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yönetici ortağımız Muhip Şeyda IŞIKTAÇ’ın bankacılık konusunda 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır ve halen hizmetlerimizi; özellikle bankalar ve finansal kurumlar ile taahhüt sektöründe iş yapan büyük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra, bu kuruluşların hissedarları ile yöneticilerine sunmaktayız. Bununla birlikte, gerek yurt dışına ve gerekse dışarıdan Türkiye’ye yapılacak yatırımlar ile kuruluş aşamasındaki projelerde hukuki yardım vermekteyiz.

Devamını Oku +


EkibimizMUHİP ŞEYDA IŞIKTAÇ
YÖNETİCİ ORTAK

HASAN ADİL ATABAY
ORTAK

NAZIM CAN IŞIKTAÇ
ORTAK

ORKUN ATABAY
ORTAK

SEDAT TARLACI
AVUKAT

CAN YILDIZ
AVUKAT

SEMRA BAYAGELDİ
OPERASYON YETKİLİSİ

YASEMİN İPEK APLAK
MUHASEBE SORUMLUSUÇalışma Sahalarımız
Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankaların, finansal kurumların ve bunların hissedarlarının yanı sıra banka müşterilerine de birçok dava ve proje konusunda hizmet sunduk. Çeşitli bankalara, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği üye kuruluşlarının çalışanlarına ve bunların yanı sıra kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda, başta banka ve finans hukuku olmak üzere çeşitli hukuki konularda eğitim vermektedir.

Müvekkillerimiz arasında bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri ve teknoloji şirketleri bulunmaktadır. Bankacılık hukuku alanında yaptığımız işler; kredi sözleşmeleri, garantiler ve teminat mektupları ve yeniden yapılandırma gibi konularda düzenli olarak hukuki görüş vermeyi kapsamaktadır.
Devamını Oku +


Hukuki Eğitim

Yönetici ortağımız bankalar, Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliğinin yanı sıra kamu ve özel kurumlarda bankacılık hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, teminat hukuku, tüketici hukuku ve arabuluculuk eğitimleri vermektedir.
Devamını Oku +


Aile Hukuku

Bugüne kadar, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere birçok aile ve miras hukuku konusunda görev aldık.
Devamını Oku +


Sigorta Hukuku

Bugüne kadar sigorta şirketlerini temsil ettiğimiz gibi birçok ihtilafta sigorta şirketlerine karşı kurum ve bireylerin talepleri ile ilgili çeşitli hizmetler de sunduk.

Sigorta ihtilaflarının alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile çözüme oldukça uygun olduğu görüşündeyiz ve bu nedenle sigorta şirketlerine karşı olan ihtilaflarda mümkün olduğunca Sigorta Tahkim Komisyonu’nu ve uzlaşma - anlaşma tekniklerini kullanmaktayız. Ayrıca, bir sigorta şirketine dışarıdan uzlaşma hizmetleri sağlayarak, devam eden birçok davanın sonuçlanmasını sağlamış bulunmaktayız.

Devamını Oku +


İş Hukuku

İş hukuku ile ilgili olarak sözleşme hazırlanması ve müzakeresi ve uyuşmazlıkların çözümü (alternatif uyuşmazlık çözümü de dahil) hizmetlerini sunmaktayız. Hukuki tavsiyemiz aynı zamanda iş sözleşmeleri sona erdikten sonra oluşabilecek kısıtlayıcı durumları, şirketlerin yeniden yapılandırılmasının işçiler üzerindeki etkilerini ve üst yönetim seviyesindeki uyuşmazlıkların çözümünü kapsar. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almakla birlikte Türkiye’deki vasıflı kadın işçilerin uyuşmazlıkları için özel düzenlemeler üzerinde çalışmaktayız.

İş hukuku uyuşmazlıklarına arabuluculuğu uygulayan hukuk bürolarından ilkiyiz. İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirildiğinden bu deneyimimizi daha ileriye taşımayı ümit ediyoruz.
Devamını Oku +


Şirketler Hukuku ve Birleşme ile Devralmalar

Bankalar ve finansal kurumlar ile orta ve küçük ölçekli şirketlere sürekli danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Hizmetimiz aynı zamanda “dışarıdan şirket içi avukat hizmeti” olarak da bilinmektedir. Müvekkillerimize iş geliştirmede, sözleşme hazırlanması ve müzakeresinde, hukuka uygunluk, icra takibi ve iş hukuku ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz.

Birleşme ve devralmalar, joint venture, şirket kuruluşları, şirket finansmanı, menkul değerler, girişim sermayesi ve risk sermayesi işlemlerinde deneyimli avukatlarımız bulunmakta. Müvekkil portföyümüz halka açık ve özel şirketleri, ticari bankaları, sigorta şirketlerini, filo yönetimi ve finansal hizmetler şirketlerini ve bireyleri kapsamaktadır. Önceliğimiz müvekkillerin ihtiyaçlarını belirlemek ve ticari hedeflerine ulaşmalarını ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamalarını sağlayacak en iyi hukuki yapıya karar vermektir.
Devamını Oku +


Yatırım Fonları

Avrupa Birliği’ndeki hukuk büroları, fon yönetim şirketleri ve bankaları ile yakın bağlantılarımız ve ilişkilerimiz sayesinde farklı fon tipleri ve bu fonların hukuki ve ticari çerçevesinin belirlenmesinde yol gösteriyoruz. Deneyimli ekibimiz sayesinde bir fonun kurulmasından sona ermesine kadar olan süreci destekliyoruz. Hizmetlerimiz arasında, fonun yapısının belirlenmesi ve kuruluşu, kayıtlı ofis ve sekreterlik hizmeti verilmesi ve genel olarak mevzuat konusunda hukuki tavsiye verilmesi bulunmaktadır (fonların ruhsatlandırılması ve otomatik bilgi alışverişi, kurumsal yönetim ve yatırımcı uyuşmazlıkları.)

Aynı zamanda tasfiye ve işe ara verilmesi süreçlerinin yönetimi, stratejik yatırım düzenlemeleri ve fonların tasfiyesi ve sona ermesi konularında da hukuki tavsiye vermekteyiz.
Devamını Oku +


Ceza Hukuku

Bazıları medya tarafından da yakından takip edilen birçok ceza yargılamasında müdafi ve katılan vekili olarak görev aldık. Ortağımız Adil ATABAY’ın ceza hukuku konusunda 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır ve kendisi bugüne kadar askeri ceza ve ağır ceza kapsamındakiler de dahil olmak üzere ceza hukukunu ilgilendiren birçok alanda görev yapmıştır.
Devamını Oku +


Uyuşmazlık Çözümü

 • Dava Takibi ve Tahkim
Müvekkilleri hakem heyeti ve yerel mahkemeler önünde, özellikle yabancı tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konularında temsil etmekteyiz. Bugüne kadar çeşitli ihtilaflarda birçok şirket ve kişiyi sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticari, vergi, idari, ortaklık, sigorta ve banka uyuşmazlıklarının çözümü için yargılama aşamasında temsil ettik.
Alternatif çözüm yollarına inanıyoruz! Bugüne kadar ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında müvekkillerimizi temsil ettik. Ayrıca, gerçek kişi ve kurum müvekkilleri ihtilaf öncesi ve sonrası birçok konuda uzlaşmacı sıfatı ile temsil ettik. Yanı sıra, önde gelen sigorta şirketlerinden birine uzlaşma hizmetleri sağladık.
Uyuşmazlıkların dava aşamasına gelmeden arabuluculukla çözülebilmesi için alternatif uyuşmazlık çözümleri ile ilgili olarak akademik çalışmalar yapmaktayız.

 • İcra ve İflas
İcra ve iflas hukuku ile ilgili olan dava takiplerini yürütüyoruz. Müvekkillerimizin yerine kendimizi koyarak ticari bir yaklaşımla hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.

Devamını Oku +

Hakkımızda       Çalışma Sahalarımız       Ekibimiz       Yayınlar       İletişim
+90 212 347 06 51
+90 212 347 06 52
isiktac@isiktac.av.tr
Müselles Sokak, No.:12 Kat:6 34394 - Esentepe/İstanbul


       

Tüm Hakları Saklıdır © 2019 Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu

Hakkımızda


Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu, dava - takip, alternatif çözüm yolları ve danışmanlık konularında hizmet veren bir hukuk bürosudur. Müvekkillerimizin büyük kısmı, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı yatırımcılardan oluşmaktadır.

Özellikle bankacılık ve finans hukuku, şirketler hukuku ve ticari uyuşmazlıklar konularında geçmiş deneyimlerimizden yararlanarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yönetici ortağımız Muhip Şeyda IŞIKTAÇ’ın bankacılık konusunda 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır ve halen hizmetlerimizi; özellikle bankalar ve finansal kurumlar ile taahhüt sektöründe iş yapan büyük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra, bu kuruluşların hissedarları ile yöneticilerine sunmaktayız. Bununla birlikte, gerek yurt dışına ve gerekse dışarıdan Türkiye’ye yapılacak yatırımlar ile kuruluş aşamasındaki projelerde hukuki yardım vermekteyiz.

Devamını Oku +

EkibimizMUHİP ŞEYDA IŞIKTAÇ
YÖNETİCİ ORTAK

HASAN ADİL ATABAY
ORTAK

NAZIM CAN IŞIKTAÇ
ORTAK

ORKUN ATABAY
ORTAK

SEDAT TARLACI
AVUKAT

CAN YILDIZ
AVUKAT

SEMRA BAYAGELDİ
OPERASYON YETKİLİSİ

YASEMİN İPEK APLAK
MUHASEBE SORUMLUSU

Çalışma Sahalarımız
Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankaların, finansal kurumların ve bunların hissedarlarının yanı sıra banka müşterilerine de birçok dava ve proje konusunda hizmet sunduk. Çeşitli bankalara, Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği üye kuruluşlarının çalışanlarına ve bunların yanı sıra kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda, başta banka ve finans hukuku olmak üzere çeşitli hukuki konularda eğitim vermektedir.

Müvekkillerimiz arasında bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri ve teknoloji şirketleri bulunmaktadır. Bankacılık hukuku alanında yaptığımız işler; kredi sözleşmeleri, garantiler ve teminat mektupları ve yeniden yapılandırma gibi konularda düzenli olarak hukuki görüş vermeyi kapsamaktadır.
Devamını Oku +Hukuki Eğitim

Yönetici ortağımız bankalar, Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliğinin yanı sıra kamu ve özel kurumlarda bankacılık hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler hukuku, teminat hukuku, tüketici hukuku ve arabuluculuk eğitimleri vermektedir.
Devamını Oku +Aile Hukuku

Bugüne kadar, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere birçok aile ve miras hukuku konusunda görev aldık.
Devamını Oku +Sigorta Hukuku

Bugüne kadar sigorta şirketlerini temsil ettiğimiz gibi birçok ihtilafta sigorta şirketlerine karşı kurum ve bireylerin talepleri ile ilgili çeşitli hizmetler de sunduk.

Sigorta ihtilaflarının alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile çözüme oldukça uygun olduğu görüşündeyiz ve bu nedenle sigorta şirketlerine karşı olan ihtilaflarda mümkün olduğunca Sigorta Tahkim Komisyonu’nu ve uzlaşma - anlaşma tekniklerini kullanmaktayız. Ayrıca, bir sigorta şirketine dışarıdan uzlaşma hizmetleri sağlayarak, devam eden birçok davanın sonuçlanmasını sağlamış bulunmaktayız.

Devamını Oku +İş Hukuku

İş hukuku ile ilgili olarak sözleşme hazırlanması ve müzakeresi ve uyuşmazlıkların çözümü (alternatif uyuşmazlık çözümü de dahil) hizmetlerini sunmaktayız. Hukuki tavsiyemiz aynı zamanda iş sözleşmeleri sona erdikten sonra oluşabilecek kısıtlayıcı durumları, şirketlerin yeniden yapılandırılmasının işçiler üzerindeki etkilerini ve üst yönetim seviyesindeki uyuşmazlıkların çözümünü kapsar. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almakla birlikte Türkiye’deki vasıflı kadın işçilerin uyuşmazlıkları için özel düzenlemeler üzerinde çalışmaktayız.

İş hukuku uyuşmazlıklarına arabuluculuğu uygulayan hukuk bürolarından ilkiyiz. İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirildiğinden bu deneyimimizi daha ileriye taşımayı ümit ediyoruz.
Devamını Oku +Şirketler Hukuku ve Birleşme ile Devralmalar

Bankalar ve finansal kurumlar ile orta ve küçük ölçekli şirketlere sürekli danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Hizmetimiz aynı zamanda “dışarıdan şirket içi avukat hizmeti” olarak da bilinmektedir. Müvekkillerimize iş geliştirmede, sözleşme hazırlanması ve müzakeresinde, hukuka uygunluk, icra takibi ve iş hukuku ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz.

Birleşme ve devralmalar, joint venture, şirket kuruluşları, şirket finansmanı, menkul değerler, girişim sermayesi ve risk sermayesi işlemlerinde deneyimli avukatlarımız bulunmakta. Müvekkil portföyümüz halka açık ve özel şirketleri, ticari bankaları, sigorta şirketlerini, filo yönetimi ve finansal hizmetler şirketlerini ve bireyleri kapsamaktadır. Önceliğimiz müvekkillerin ihtiyaçlarını belirlemek ve ticari hedeflerine ulaşmalarını ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamalarını sağlayacak en iyi hukuki yapıya karar vermektir.
Devamını Oku +Yatırım Fonları

Avrupa Birliği’ndeki hukuk büroları, fon yönetim şirketleri ve bankaları ile yakın bağlantılarımız ve ilişkilerimiz sayesinde farklı fon tipleri ve bu fonların hukuki ve ticari çerçevesinin belirlenmesinde yol gösteriyoruz. Deneyimli ekibimiz sayesinde bir fonun kurulmasından sona ermesine kadar olan süreci destekliyoruz. Hizmetlerimiz arasında, fonun yapısının belirlenmesi ve kuruluşu, kayıtlı ofis ve sekreterlik hizmeti verilmesi ve genel olarak mevzuat konusunda hukuki tavsiye verilmesi bulunmaktadır (fonların ruhsatlandırılması ve otomatik bilgi alışverişi, kurumsal yönetim ve yatırımcı uyuşmazlıkları.)

Aynı zamanda tasfiye ve işe ara verilmesi süreçlerinin yönetimi, stratejik yatırım düzenlemeleri ve fonların tasfiyesi ve sona ermesi konularında da hukuki tavsiye vermekteyiz.
Devamını Oku +Ceza Hukuku

Bazıları medya tarafından da yakından takip edilen birçok ceza yargılamasında müdafi ve katılan vekili olarak görev aldık. Ortağımız Adil ATABAY’ın ceza hukuku konusunda 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır ve kendisi bugüne kadar askeri ceza ve ağır ceza kapsamındakiler de dahil olmak üzere ceza hukukunu ilgilendiren birçok alanda görev yapmıştır.
Devamını Oku +Uyuşmazlık Çözümü

 • Dava Takibi ve Tahkim
Müvekkilleri hakem heyeti ve yerel mahkemeler önünde, özellikle yabancı tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konularında temsil etmekteyiz. Bugüne kadar çeşitli ihtilaflarda birçok şirket ve kişiyi sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticari, vergi, idari, ortaklık, sigorta ve banka uyuşmazlıklarının çözümü için yargılama aşamasında temsil ettik.
Alternatif çözüm yollarına inanıyoruz! Bugüne kadar ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında müvekkillerimizi temsil ettik. Ayrıca, gerçek kişi ve kurum müvekkilleri ihtilaf öncesi ve sonrası birçok konuda uzlaşmacı sıfatı ile temsil ettik. Yanı sıra, önde gelen sigorta şirketlerinden birine uzlaşma hizmetleri sağladık.
Uyuşmazlıkların dava aşamasına gelmeden arabuluculukla çözülebilmesi için alternatif uyuşmazlık çözümleri ile ilgili olarak akademik çalışmalar yapmaktayız.

 • İcra ve İflas
İcra ve iflas hukuku ile ilgili olan dava takiplerini yürütüyoruz. Müvekkillerimizin yerine kendimizi koyarak ticari bir yaklaşımla hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.

Devamını Oku +


+90 212 347 06 51
+90 212 347 06 52
isiktac@isiktac.av.tr
Müselles Sokak, No.:12 Kat:6 34394 - Esentepe/İstanbul

       


Tüm Hakları Saklıdır © 2019
Işıktaç & Atabay
Hukuk Bürosu