TR / ENG
Hakkımızda       Çalışma Sahalarımız       Ekibimiz       Yayınlar       İletişim
Uyuşmazlık Çözümü


 • Dava Takibi ve Tahkim
Müvekkilleri hakem heyeti ve yerel mahkemeler önünde, özellikle yabancı tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konularında temsil etmekteyiz. Bugüne kadar çeşitli ihtilaflarda birçok şirket ve kişiyi sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticari, vergi, idari, ortaklık, sigorta ve banka uyuşmazlıklarının çözümü için yargılama aşamasında temsil ettik.
Alternatif çözüm yollarına inanıyoruz! Bugüne kadar ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında müvekkillerimizi temsil ettik. Ayrıca, gerçek kişi ve kurum müvekkilleri ihtilaf öncesi ve sonrası birçok konuda uzlaşmacı sıfatı ile temsil ettik. Yanı sıra, önde gelen sigorta şirketlerinden birine uzlaşma hizmetleri sağladık.
Uyuşmazlıkların dava aşamasına gelmeden arabuluculukla çözülebilmesi için alternatif uyuşmazlık çözümleri ile ilgili olarak akademik çalışmalar yapmaktayız.

 • İcra ve İflas
İcra ve iflas hukuku ile ilgili olan dava takiplerini yürütüyoruz. Müvekkillerimizin yerine kendimizi koyarak ticari bir yaklaşımla hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.




Hakkımızda       Çalışma Sahalarımız       Ekibimiz       Yayınlar       İletişim
+90 212 347 06 51
+90 212 347 06 52
isiktac@isiktac.av.tr
Müselles Sokak, No.:12 Kat:6 34394 - Esentepe/İstanbul


       

Tüm Hakları Saklıdır © 2019 Işıktaç & Atabay Hukuk Bürosu
Uyuşmazlık Çözümü


 • Dava Takibi ve Tahkim
Müvekkilleri hakem heyeti ve yerel mahkemeler önünde, özellikle yabancı tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konularında temsil etmekteyiz. Bugüne kadar çeşitli ihtilaflarda birçok şirket ve kişiyi sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticari, vergi, idari, ortaklık, sigorta ve banka uyuşmazlıklarının çözümü için yargılama aşamasında temsil ettik.
Alternatif çözüm yollarına inanıyoruz! Bugüne kadar ulusal ve uluslararası tahkim yargılamalarında müvekkillerimizi temsil ettik. Ayrıca, gerçek kişi ve kurum müvekkilleri ihtilaf öncesi ve sonrası birçok konuda uzlaşmacı sıfatı ile temsil ettik. Yanı sıra, önde gelen sigorta şirketlerinden birine uzlaşma hizmetleri sağladık.
Uyuşmazlıkların dava aşamasına gelmeden arabuluculukla çözülebilmesi için alternatif uyuşmazlık çözümleri ile ilgili olarak akademik çalışmalar yapmaktayız.

 • İcra ve İflas
İcra ve iflas hukuku ile ilgili olan dava takiplerini yürütüyoruz. Müvekkillerimizin yerine kendimizi koyarak ticari bir yaklaşımla hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.



+90 212 347 06 51
+90 212 347 06 52
isiktac@isiktac.av.tr
Müselles Sokak, No.:12 Kat:6 34394 - Esentepe/İstanbul





       


Tüm Hakları Saklıdır © 2019
Işıktaç & Atabay
Hukuk Bürosu